Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Pozvánka

Sme ľudia, ktorí radi študujú a skúmajú Písmo. Stretávame sa každú stredu a ak sa chceš pridať neváhaj a príď. Miesto štúdia:  Spoločenské centrum, 1.mája 878/24, 020 01 Púchov, Spoločenské centrum – Cirkev Adventistov siedmeho dňa (casd.sk) Čas: Každú stredu o 18:00 (Január a február 2023 sa stretávame on-line)