Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Bohoslužby/Sobotná škola

Miesto Bohoslužieb:   1.mája 878/24, 020 01 Púchov
Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:
-Biblické štúdium – Sobotná škola: 9:30 – 11:00
-Bohoslužba: 11:20 – 12:20 


Modlitebný týždeň 5-12.11.2022 
Nedeľa - Turzovci   18:00h
Pondelok - Jancíková   19:00h
Utorok - Špalkovci   18:00h 
Streda- zbor PU   18:00h
Štvrtok - Siekliková   18:00h
Piatok - on-line  18:00h 

Odkaz pre stretnutie on-line: 
 https://meet.google.com/jck-vygu-dag 
Modlitebná skupinka: 
- každú stredu o 19:00 

OKTÓBER Púchov Služba DSS
1 Turzová Andreja Špalkovci
8 Kostelanský Peter Kostelanský
15 Špalek Rastislav Špalkovci
22 Plachý Jozef
29 Paučo Matej Kostelanský
NOVEMBER Púchov Služba DSS
5 MT-začiatok Špalkovci
12 Šopoň Emanuel
19 Palčeková Lucia
26 Plachý Jozef
DECEMBER Púchov Služba DSS
3 Kostelanský Peter
10 Turzová Andreja
17 Hric Peter
24 Plachý Jozef VP
31 Špalek Rastislav
NOVEMBER Trieda dospelých Mládež Deti
5 Monika Lucia
12 Peter Andreja
19 Ondrej Lucia
26 Jozef Peter
DECEMBER Trieda pri vchode Mládež Deti
3 Rasťo Lucia
10 Ondrej Peter
17 Monika Andreja
24 Jozef Lucia
31 Andreja Peter

Púchov

1.mája 878/24

020 01 Púchov