Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Bohoslužby/Sobotná škola

Miesto Bohoslužieb:   1.mája 878/24, 020 01 Púchov
Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:
-Biblické štúdium – Sobotná škola: 9:30 – 11:00
-Bohoslužba: 11:20 – 12:20 

Odkaz pre stretnutie on-line: 
 https://meet.google.com/jck-vygu-dag 
Modlitebná skupinka bude v stredu 22.3. 2023 o 18:00h on-line na odkaze vyššie.

JANUÁR Púchov
7 Špalek Rastislav
14 Kostelanský Peter
21 Špalek Rastislav
28 Turzová Andrea
FEBRUÁR Púchov
4 Plachý Jozef AGAPE
11 Holub Pavol AGAPE
18 Majtán Marek  AGAPE
25 Kolesár František AGAPE
MAREC Púchov
4 Špalek Rastislav VP AGAPE
11 Ondrušek Samuel AGAPE
18 Špalek Rastislav
25 Strelec Samuel AGAPE
FEBRUÁR Trieda I. Trieda II.
4 Jozef Andrea
11 Monika Lucia
18 Andrea Peter
25 Rasťo Andrea
MAREC Trieda I. Trieda II.
4 Jozef Lucia
11 Lucia Peter
18 Monika Andrea
25 Peter Lucia

Púchov

1.mája 878/24

020 01 Púchov