Cirkev
Adventistov
Siedmeho Dňa

Bohoslužby/Sobotná škola

Miesto Bohoslužieb:   1.mája 878/24, 020 01 Púchov
Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:
-Biblické štúdium – Sobotná škola: 9:30 – 11:00
-Bohoslužba: 11:20 – 12:20 
Modlitebná skupinka: 
- každú stredu o 19:00 - až od septembra 2022!

Odkaz pre stretnutia on-line: 
 https://meet.google.com/jck-vygu-dag 

JÚL Púchov Služba DSS
2 Turzová Andreja
9 Kostelanský Peter Kostelanský
16 Jiří Beneš - záznam Kostelanský
23 Plachý Jozef Špalkovci
30 Špalek Rasťo Palčekovci
AUGUST Púchov Služba DSS
6 Paučo Matej Návšteva
13 Andrea Turzová
20 Kostelanský Peter Kostelanský
27 Palčeková Lucia Palčekovci
SEPTEMBER Púchov Služba DSS
3 Špalek Rastislav
10 Špalek Rastislav
17 Hric Peter
24 Plachý Jozef VP
AUGUST Trieda dospelých Mládež Deti
6 Turza Ondrej Turzová Andreja
13 Špalek Rastislav Kostelanský Peter
20 Špalková Monika Turzová Andreja
27 Kostelanský Peter Palčeková Lucia
SEPTEMBER Trieda pri vchode Mládež Deti
3 Špalková Monika
10 Kostelanský Peter Palčeková Lucia
17 Turzová Andreja Kostelanský Peter
24 Plachý Jozef Palčeková Lucia

Púchov

1.mája 878/24

020 01 Púchov