Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Bohoslužby/Sobotná škola

Miesto Bohoslužieb:   1.mája 878/24, 020 01 Púchov
Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:
-Biblické štúdium – Sobotná škola: 9:30 – 11:00
-Bohoslužba: 11:20 – 12:20 

Odkaz pre stretnutie on-line: 
 https://meet.google.com/jck-vygu-dag 
Modlitebná skupinka v stredu o 18:00h 

OKTÓBER Púchov
7 Záznam
14 Turzová Andrea
21 Marfoldi Daniel AGAPE
28 Kostelanský Peter
NOVEMBER Púchov
4 MT
11 MT
18 Plachý Jozef AGAPE
25 Špalek Rastislav
DECEMBER Púchov
2 záznam
9 Strelec Samuel  AGAPE
16 Kostelanský Peter
23 Plachý Jozef   VP AGAPE
30 Špalek Rastislav AGAPE
NOVEMBER Trieda I. Uvádzanie 1 - časť Uvádzanie 2 - časť
4 Ondrej Matej Andrea
11 Peter Alena Slávka
18 Jozef Alena Helena
25 Monika Rasťo Monika
DECEMBER Trieda I. Uvádzanie 1 - časť Uvádzanie 2 - časť
2 Lucia Alena Helena
9 Peter Slávka Peter
16 Andrea Matej Slávka
23 Ondrej Matej Helena
30 Monika Rasťo Monika

Púchov

1.mája 878/24

020 01 Púchov