Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Online kurz Biblie

Tento sprievodca Bibliou Vám pomôže lepšie poznať Boha, ktorý nás stvoril a stará sa o nás. Biblia ukazuje, ako Boh komunikuje s človekom prostredníctvom prorokov – inšpirovaných pisateľov Biblie a dáva rady, ktoré môžeme aplikovať do nášho života. 

Prihlásiť sa na štúdium