Ako vykladať Písmo

Na tejto stránke nájdete video a audio prezentácie, ktoré veľmi jednoduchým spôsobom vysvetľujú ako správne čítať a vykladať Sväté Písmo.
Pôvodné prednášky pochádzajú z Amazingfacts  a hlavnými prednášajúcimi sú Doug Batchelor a Jëan Ross.