Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Ako vykladať písmo?

Na tejto stránke nájdete video a audio prezentácie, ktoré veľmi jednoduchým spôsobom vysvetľujú ako správne čítať a vykladať Sväté Písmo. Pôvodné prednášky pochádzajú z  Amazingfacts  a hlavnými prednášajúcimi sú Doug Batchelor a Jëan Ross.


Je najvyšší čas sa zobudiť – Doug Batchelor