Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Je najvyšší čas sa zobudiť – Doug Batchelor

Na tejto stránke nájdete povzbudzujúce video k prebudeniu kresťanov.
Pôvodné prednášky pochádzajú z Amazingfacts  a hlavným prednášajúcim je Doug Batchelor.