Články


ČO JE HOMEOPATIA

 HOMEOPATIA

2017                                              Bc. Monika Špalková

 

Úvodné otázky

Hľadajme odpovede na nasledujúce otázky:

 • Je tento spôsob liečby vedecky podložený?
 • Je táto liečba skutočne účinná?
 • Má vedľajšie účinky?
 • Treba v ňu veriť, aby pôsobila?
 • Má náboženské pozadie, súvislosti?
 • Je v rozpore s kresťanskou vierou?

 

 Predstavenie    

Som zdravotná sestra a oblasť zdravotníctva ma vždy veľmi zaujímala. Dostala som sa aj k tejto alternatívnej liečbe. Preto by som sa s vami rada podelila o skúsenosť s liečbou a s poznatkami, ktoré som nadobudla jednak štúdiom sama a tiež na nepovinnom predmete homeopatia na zdravotnej škole pred dvadsiatimi rokmi.

Filozofia a princípy liečby stále platia, vylepšuje sa však výdobytkom techniky dnešnej doby.

Téma obsahuje dejiny liečby (zakladateľ), princípy (filozofia), opis liečiv (výroba, výber, použitie), účinky, stanoviská k liečbe, zvláštnosti (limity            a obmedzenia) a nakoniec je moja osobná skúsenosť.

Podotýkam, že to je len malá časť z toho všetkého, čo homeopatia obsahuje.

 

Princíp liečby  

         Homeopatia (homoios – podobný,  pathos – choroba) je viac ako 220 rokov (vznik v roku 1796) stará ,,metóda liečby“, založená na tzv. princípe podobnosti (similia similibus curantur) – podobné sa lieči podobným.

Podstatou tohto princípu je to, že keď veľká dávka určitej látky vyvolá        v zdravom človeku nejaké príznaky, tá istá látka v malom množstve a vo veľkom zriedení je schopná liečiť podobné príznaky. Napríklad keď látka vo veľkej dávke spôsobí hnačku, v malej dávke, vo veľkom zriedení, hnačku zastaví.

Táto myšlienka v podstate nie je cudzia ani lekárskej vede, spomeňme napr. použitie oslabených choroboplodných zárodkov pri preventívnych očkovaniach. Počas vakcinácie sa vnáša do organizmu nejaký oslabený choroboplodný zárodok, ktorý naprogramuje imunitný systém a rozbehne tvorbu protilátok. Táto protilátka potom bude účinná aj voči skutočným choroboplodným zárodkom………….

V homeopatii je však pôvodná látka natoľko zriedená, že liek zvyčajne neobsahuje pôvodnú látku alebo z nej obsahuje len veľmi málo molekúl (nekonečné malé riedenia, tzv. infinitezimálne dávky)…………………

Naproti princípu podobnosti dnešná medicína je liečebná metóda používajúca prostriedky proti chorobe a je založená na prírodovedeckom učení, kde lieky účinne zasahujú do chorobného diania.

 

Homeopatiká (asi 3000 druhov liekov)

Lieky sú tuhé, polotuhé vo forme bielych granúl, globúl z mliečneho alebo trstinového cukru, tabletiek, čapíkov alebo tekuté vo forme kvapiek, sirupov, injekcií.

Z čoho sa vyrábajú homeopatické lieky?

…  Vstupné suroviny na výrobu homeopatík pochádzajú zo všetkých troch ríš:

 • rastlinné (asi 65 %): (poniklec – PULZATILLA, ľuľkovec – BELADONNA, arnica –ARNICA…);
 • živočíšne (asi 5 %):

– hadie jedy (VIPERA, LACHESIS, BOTHROPS),

– celý hmyz (APIS – včela, mravec – FORMICA, ARANEUS – pavúk

križiak obyčajný…),

– zvieracie výlučky (psie mlieko – LAC CANIUM, sekrét kožných žliaz

ropuchy – RANA BUFO);

 • minerálne (asi 28 %):

– jednoduché látky (železo – FERRUM METALLICUM,

olovo – PLUMBUM METALLICUM…),

– zlúčeniny (morská soľ – NATRUM MURIATICUM…);

 • ostatné (asi 2 %):

– kyseliny (PHOSPHORICUM ACIDUM…),

– hormóny (FOLLICULINUM…),

– alergény (POLLENS…),

– očkovacie látky, produkty chorôb, hnisavý výtok z rany, mesačné svetlo,

röntgenové lúče a pod.

 

Výroba liekov

        Suroviny sa spracovávajú na tinktúry, roztoky a práškové formy, z ktorých sa potom   dvoma základnými postupmi vyrába samotný homeopatický liek.

 1. Prevádza sa buď v DECIMÁLNOM systéme riedenia (označenie D, DH, DEC, X, XH), kde jeden diel látky pripadá na deväť dielov rozpúšťadla  (1 : 9),

alebo v CENTIMÁLNOM systéme riedenia (označenie C, CH (ce-há)), kde jeden diel látky pripadá na deväťdesiatdeväť dielov rozpúšťadla (1 : 99).

 1. Dynamizácia (pretrepávanie). Týmto zmiešavaním (potencovaním) sa údajne z látky uvoľňuje duchovná esencia, čo podľa zakladateľa zosilňuje účinok lieku. Bez tohto procesu je výsledný liek neúčinný.

 

Ukážka ,,výroby lieku“

 

        Rada by som vám ukázala na modelovej situácii ,,výrobu lieku“ princípom riedenia a pretrepávania. Ukážku predvediem v decimálnom systéme riedenia (D 1:9). Použijem na to fľašu sirupu (prvá fľaša), fľaše s vodou (druhá, tretia, štvrtá fľaša) , lievik, odmerku (1 dcl).

Chcem vyrobiť liek s názvom Chamomilla D 3 (Harmanček – kamilky).

Príprava začína tým, že sa vstupná surovina nechá po dobu 21 dní macerovať    v alkohole alebo v destilovanej vode. Vzniká tzv. matičná tinktúra.

Predstavte si, že táto fľaša sirupu je koncentrát z vylúhovaných kamiliek.       Z tohto koncentrátu odoberiem 1 dcl účinnej látky (pôvodnej substancie), zriedim s 9 dcl rozpúšťadla (70 %ný alkohol alebo destilovaná voda) v druhej fľaši. Takže podiel účinnej látky je v pomere 1 : 10 (jedna desatina-1 dcl). Dostávame liek označený D 1.

Z druhej fľaše odoberiem 1 dcl a nalejem do tretej fľaše, kde je 9 dcl rozpúšťadla.

Účinná látka je už v pomere 1 : 100 (jedna stotina-0,1 dcl). Dostávame liek označený D 2.

Opäť z tretej fľaše odoberiem 1 dcl a nalejem do štvrtej  fľaše, kde je 9 dcl rozpúšťadla.  Účinná látka je už v pomere 1 : 1000 (jedna tisícina-1 ml, množstvo asi ako ,,špendlíková hlavička“). Dostávame  liek označený D 3.

Ak by sme takto ďalej pokračovali, získame liek D 4 (pomer účinnej látky je 1 : 10 000), D 5 (pomer účinnej látky je 1 : 100 000), D 6 (pomer účinnej látky je 1 : 1 000 000).

 

V princípe homeopatie množstvo látky klesá a sila lieku rastie.

 

Pomocou ,,Lochmidského čísla“ (6,023 x 10-23) sa vypočítalo – videné čisto matematicky –, že v zriedení 1 : 10-23 môže byť nanajvýš jedna molekula východiskovej substancie, od D 23, videné staticky, nie je v roztoku žiadna molekula východiskovej substancie. Videné čisto prírodovedecky, nemôžu tieto prostriedky účinkovať (Heide, 1982, s.165).

 

Skrze astronomicky vysoké riedenia (D 30, D 100, D 1000…) sa v liekoch nevyskytuje žiadna molekula účinnej látky. Nepôsobia teda chemicky, ale ide  o prenos informácie.     

Pravý homeopat často používa liek D 30, aby si bol istý, že nepracuje          s matériou. Dokonca sa používajú riedenia až D 1 000 aj viac a hovorí sa           o úspechoch v liečbe.

 

       Teda za uzdravenie nie je zodpovedná látka liečiva, ale v látke skrytá dynamická sila, ktorá sa oživuje kombinovaním riedenia a pretrepávania.

 

V súčasnosti sa lieky vyrábajú už len strojovo, ale riedenie a dynamizácia ostáva.

 

 

Rozpoznanie homeopatík

 

Jednou z najväčších spoločností, ktorá je v prevažnom zastúpení na Slovensku, je francúzska spoločnosť Boiron (výrobca).

Ďalej je to firma Heel, založená v roku 1935 a je najväčším výrobcom homeopatických liekov v Európe. Na Slovensku ju zastupuje spoločnosť Dr. Peithner BA s. r. o (zdroj r. 2010).

Na obálke je okrem výrobcu ďalej hlavný názov lieku (napr. z rastlinnej zložky kamilky – Chamomilla D 30).

(D) – systém riedenia (decimálny)          (30) – číslo riedenia (počet riedení).

Lieky sú:

 • Jednozložkové (monokomponentné), ktoré sa delia na:

               –   symptomatické (liečenie príznakov akútnych chorôb),

               –   terénne (liečenie chronických alebo opakujúcich sa chorôb).

Predpisuje výhradne homeopat.

Sú vyrobené len z jednej suroviny, v rôznych riedeniach a spravidla ich vyberá lekár podľa toho, aké ochorenie lieči a aký účinok očakáva. Najčastejšie sú vo forme granúl (1 tuba – cca 80 granúl). Cena je asi 3 – 4 eurá.    

Výber symptomatických – monokomponentných liekov nebýva zložitý          a opiera sa o niekoľko charakteristických príznakov, ktoré sa prezradia v prípade presne definovaného akútneho ochorenia (napr. dráždivá sekrécia z nosa + nedráždivé slzenie + zlepšenie na čerstvom vzduchu – 3 dôvody na predpis lieku ALLIUM CEPA pri nádche) (Rýc, Cousset, 1995, s. 36).

 

 • Viaczložkové (polykomponentné) lieky obsahujú viac jednozložkových liekov v nízkych a stredných  riedeniach a účinkujú hlavne na lokálne (miestne) príznaky  (10 – 30 eur). Sú to napr. HOMEOVOX (únava, strata hlasu…), STODAL (kašeľ), CORYZALIA (akútna nádcha), OSCILOCOCCINUM (prevencia a liečba chrípky). Dajú sa kúpiť bez lekárskeho predpisu v lekárni.

 

Napríklad liek PARAGRIPPE lieči chrípku. V priebehu rokov sa totiž zistilo, že napríklad 80 až 90 % chrípok zodpovedá svojím ,,obrazom“ iba štyrom monokomponentným liekom (ARNICA, BELLADONNA, EUROPATORIUM, GELSEMIUM), ktoré sú v jednej tabletke lieku.

 

 

Vyšetrenie u homeopata a výber lieku

 

Vyšetrenie stojí od 70 do 700 eur, záleží od lekára – homeopata. Prebieha formou podrobného rozhovoru so zameraním sa na pocity a pacientove reakcie. Veľký dôraz sa tu kladie na subjektívne príznaky, čiže ťažkosti. Tie sú údajne dôležité pri stanovení osobnostnej traumy z minulosti.

      

       Homeopati nikdy nehovoria o liečbe nemoci, ale o zastavení príznakov alebo ťažkostí.

 

Homeopat zisťuje, za akých okolností ochorenie vzniklo (chlad, prievan, úmrtie blízkej osoby…). Sú to tzv. kauzality (príčiny).

Všíma si postoje (kľúčové znaky), správanie, rysy osobnosti, chute           a túžby po jedle, nechuť a averzie k jedlu, fyzický vzhľad, neobvyklé telesné znaky a symptómy (prejavy). Zisťuje polohy v spánku, strach, fóbie a pod.

Kauzality a postoje sú najdôležitejším kritériom pri výbere lieku (tzv.                   hlboký – konštitučný liek), ktorý sa predpisuje na chronické ochorenia a je pre každého individuálny a dokáže údajne zastaviť recidívy ochorenia.

 

 

Vznik lieku  ARNICA

 

Homeopati na princípe podobnosti vytvorili širokú paletu tzv. liekov.

 

Jedným z nich je liek ARNICA MONTANA. Homeopati na základe pozorovania tejto rastlinky vytvorili jej ,,obraz“ s následným použitím.

 

Príklad ,,obrazu rastliny Arniky“ a jej možného využitia v homeopatii:

 

,,Arnika je rastlina so žltým kvetom, ktorá pred človekom uniká a rastie na svahoch vysokých hôr. Ak sa človek odváži do tej výšky a rastlina vníma okolo seba čoraz viac ľudí, vtedy sa začne posúvať smerom k vrcholu. Človeku, ktorý prežil nejakú traumu a chce, aby ho nechali na pokoji, nemožno sa k nemu priblížiť ani sa ho dotknúť tomu človeku v jeho trápení pomôže homeopatická arnika“(Erdélyi, 2007, s. 88).

 

 

Znaky ,,obrazu“ liekov                                                          

 

 1. Etiologické znaky: Čo bolo príčinou ochorenia? Odkedy?  Môže ísť

o prechladnutie (ACONITUM), traumu (ARNICA), psychický otras

(IGNATIA, GELSEMIUM) či niečo iné.

       

 1. Celkové príznaky: postihujú niekoľko oblastí tela, niekedy dokonca

organizmus  ako  celok.  Opisované bolesti majú zvieravý charakter

(PLATINA),  pripomínajú zadrenú triesku (NITRICUM ACIDUM,

HEPAR SULFUR), sú pichavé (BRYONIA, KALIUM

CARBONICUM), akoby spôsobené ihlami, pálivé (APIS), ľadové

(AGARICUM)?

     

 1. Psychické príznaky: ľahostajnosť ku všetkému a ku všetkým (SEPIA),

potreba  útechy  (PULZATILLA),  predvídanie  hodiny vlastnej smrti

(AKONITUM), považovanie sa za nevyliečiteľného (ARSENICUM).

 

 1. Lokálne symptómy:  opis  ide  od  hlavy k nohám cez tráviace, dýchacie,

obehové, močovopohlavné ústroje, kožu a končatiny.

 

 1. Na konci  sú  potom  vždy uvedené modality, ktoré majú celkom zásadný

význam. Ide o opis okolností, za ktorých sa príslušné príznaky zhoršujú či

zlepšujú. (Tétau, 2003, s. 8,9).

     

 

Príklad ,,obrazu lieku CHAMOMILLA“ :

 

Tento liek predstavuje nepokojné, vznetlivé dieťa. Vo svojom opise má

znaky:

 

 1. Etiologické: Choroba  sa  objavila následkom prerezávania dočasných

zubov…

 

 1. Psychické: Nepokojné, neznesiteľné,  vznetlivé dieťa. Zahadzuje veci,

ktorých  sa  dožadovalo,  zlepšuje  sa  pestovaním  a   kolísaním…

 

 1. Celkové: Výrazná precitlivenosť na bolesť s nepokojom a krikom,

nespavosť…

 

 1. Lokálne: Prekrvená a teplá hlava, bolesť zubov so sprievodným

nepokojom…

 

 1. Modality: Zhoršenie – zlosťou, teplom…

Zlepšenie – nosením, húpaním, kolísaním…

 

        Ak sa osobnosť zhoduje minimálne s troma znakmi s ,,obrazom lieku“,  dostáva tento liek na užívanie a je aj podľa neho pomenovaná.

 

Napr. osobu Vladimíra Mečiara homeopati označili názvom AURUM METALLICUM (zlato), pre podobnosť jeho znakov s ,,obrazom“ tohto lieku.

 

 

 

Výber  lieku STAPHISAGRIA: (Príklad)

      

Jednu ženu veľmi rozčuľovala jej svokra, pociťovala k nej veľký hnev, ale nevedela ho dať najavo. Cítila sa pokorená a trpela rozhorčením nad krivdou, ktorá sa jej stala. Ďalší údaj o nej je, že jej skoro zošediveli vlasy.

 

Hnev potlačený: Aurum, Carcinosin, Chamomilla, Ignatia, LYCOPODIUM, Natrum  Muriaticum, Sepia, STAPHISAGRIA.

 

Poníženie s rozhorčením: STAPHISAGRIA.       

 

Vlasy, šedivenie: Arsenicum, LYCOPODIUM, Natrum Muriaticum, Phosphoricum Acidum, Silicea, Staphisagria, Sulphur, Thuja.

 

Jediným liekom pre ňu je STAPHISAGRIA. (Chappell, 1995, s. 99).

 

Vysvetlenie k veľkosti a hrúbke písma liekov:

 

– Bežný typ písma znamená, že liek je indikovaný pre príznak alebo symptóm.

Tučné malé písmená znamenajú, že liek je častejšie indikovaný pre príznak

alebo symptóm.

– VEĽKÉ PÍSMENÁ znamenajú, že je to kľúčový symptóm pre liek, obyčajne

sa používa pre daný príznak alebo symptóm.

VEĽKÉ TUČNÉ PÍSMENÁ znamenajú, že to je hlavný liek pre daný

príznak alebo symptóm (Chappel, 1995, s. 102).

 

príznak – vonkajší znak ochorenia

symptóm – prejav ochorenia

 

 

Riedenie

 

Výber riedenia podlieha nasledujúcemu pravidlu: Čím väčšia je podobnosť medzi príznakmi pacienta a príznakmi, ktoré vyvoláva daná látka, tým väčšie riedenie musí byť použité.

 

V rozsahu do D 6 alebo 5 CH – nízke riedenia (miestne príznaky).

V rozsahu nad D 12 alebo 9 CH – stredné riedenia (celkové príznaky).

V rozsahu od D 30 alebo 15, 30 CH – vysoké riedenia (nervové, psychické príznaky). Predpisuje lekár homeopat.

 

Dnes homeopati pracujú so zástupcami nízkych (5 CH), stredných (9 CH) a vysokých (15 CH až 30 CH) riedení liekov (4 základné riedenia), ktoré  im v praxi  úplne postačujú.

 

 

Zvláštnosti (obmedzenia, limity)

 

Keďže v homeopatii je pozornosť zameraná na subjektívne príznaky, môže sa prehliadnuť veľa dôležitého, pretože sa nerobia laboratórne a iné vyšetrenia:

– Vysoká  hladina  cholesterolu,  ktorá  nemusí  človeku  spôsobovať

bezprostrednú ťažkosť, určí ho odber krvi.

– Občasný  šelest  srdca  nespôsobí ťažkosti, čo však  lekár zbadá, ak

popočúva srdce.

– Vysoký krvný tlak vo väčšine prípadov dlhé roky tiež nespôsobuje

žiadne ťažkosti, ukáže ho len tlakomer.

– Rakovinové ochorenie spočiatku nespôsobuje ťažkosti. Dôležité sú

preventívne prehliadky.

 

Udáva sa, že homeopatia ako samostatná liečebná metóda nie je vhodná pri onkologických ochoreniach, infarktoch, metabolických poruchách, náhlych stavoch ohrozujúcich život a vážnych psychiatrických ochoreniach – depresia, schizofrénia!

 

Na jednozložkových liekoch nie je uvedené dávkovanie a sú bez schválených terapeutických indikácii.

Ak teda v liekoch nie je obsiahnuté nič z toho, čo naznačuje nálepka, spôsobuje to zmätok, ak sa pri užívaní lieku D 6 prijme každé 2 hodiny jedna dávka (vždy 5 kvapiek alebo 5 granúl). Z lieku D 30 smie pacient užiť 1 x denne 1 dávku a z lieku D 200 dostane len 1 dávku a po dobu 6 týždňov žiadny iný liek.

 

 

Zakladateľ

 

Aby sme porozumeli učeniu o homeopatii, je dôležité poznať osobnosť    a základné dielo lekára nemeckého pôvodu Samuela Hahnemanna                (1755 – 1843), objaviteľa princípu tejto metódy.

Učenie homeopatie je neoddeliteľné od svojho zakladateľa. Jeho dielo ,,Organon liečenia“ (1810), sa považuje za základné dielo homeopatie.

Pri pokuse s peruánskou kôrou chinínovníka, o ktorej sa vedelo, že lieči bahennú horúčku, zistil na sebe (na zdravom), že horúčku vyvoláva. Pre neho bolo isté, že liek môže u zdravého vyvolať práve tú nemoc, ktorú u chorého lieči. Tento experiment z r. 1790 ho priviedol k ďalšej hlavnej vete homeopatie, a to ku skúšaniu liekov na ľuďoch. Uvedený pokus s liekom na sebe samom je považovaný za hodinu zrodu homeopatickej medicíny (Heide, 1982, s. 162).

 

Sám na sebe otestoval asi 90 rôznych látok, ktoré sa v jeho dobe               v medicíne používali najčastejšie.

Hahnemann kritizuje klasickú medicínu, ktorá sa snaží hľadať príčinu choroby a túto príčinu sa usiluje odstrániť. On však tvrdí, že väčšina chorôb je duchovného  pôvodu,  a  preto  sa  ich príčina nedá spoznať ľudskými zmyslami.

Dokonca pozorovania anatómov, patologických anatómov, fyziológov považuje iba za výplod fantázie. Opakovane tvrdí, že príčiny chorôb nie sú hmotnej povahy.

Neverí v materiálny prenos nákazy, napríklad do rany, na kožu. Verí, že choroby ľudského organizmu sa vyvolávajú a udržujú iba duchovnou dynamickou silou.

Ako 22ročný vstúpil do lóže slobodomurárov, kde prijal deistické učenie o Bohu (Boh existuje, je prapríčinou sveta, no potom už do jeho vývinu nezasahuje, svet sa vyvíja podľa svojich vlastných zákonov).

Hahnemann odmieta základy evanjelia, vrátane osoby Ježiša Krista.        V liste svojmu žiakovi Stapfovi (Brief an Stapf, Kothen 1830) píše: ,,Ako dôležité znamenie našej doby vnímam skutočnosť, že teraz môžeme čítať Konfucia. Čoskoro ho objímem v kráľovstve šťastných duší, dobrodinca ľudstva, ktorý nás vedie tou správnou cestou k múdrosti a k Bohu už šesť a pol storočia pred týmto Blúznivcom“ (http://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/).

       

Zakladateľ sa netajil tým, že svoje poznatky získal pomocou špiritistiského zjavenia, teda že mu to oznámili nadprirodzené mocnosti.

 

 

Meracie prístroje

 

Homeopati používajú aj meracie prístroje, pomocou ktorých môžu pacienta otestovať a nájsť pre neho ,,správne“ homeopatikum. Ušetrí sa tým veľa času, ktorý homeopat venuje vyhľadávaniu v Repetoriu (slovník symptómov – prejavov chorôb) a v Materii Medici.

Dokonca sa dá na tomto prístroji vyrobiť homeopatikum aj z čistej vody.

Tento prístroj je založený na EAV metóde (Diagnostická metóda, R. Vollova elektroakupunktúra). Prístroj dáva len dve jednoduché odpovede (podobne ako kyvadlo): odpoveď áno – keď na prístroji  svieti svetlo medzi bodmi  80  a  90,  alebo  nie – keď na prístroji svieti svetlo medzi bodmi 50 a 60.

Existujú aj iné prístroje, napr.: Vreckový diár Psion, približne veľkosti mobilného telefónu. Na jeho displej možno napísať názov homeopatika a meno pacienta. Stlačením klávesy Mode Homeopat pošle informáciu, čiže ,,homeopatický liek“ priamo pacientovi do jeho organizmu. Táto informácia sa dá poslať aj na diaľku, ak homeopat pozná dátum narodenia pacienta (http://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/).

 

         Je to nevysvetliteľný jav nazývaný okultné vedy (tajomné, skryté, temné).

 

 

Účinky liekov

 

Stalo sa, že dieťa zjedlo celé balenie homeopatického lieku. Rozrušená matka telefonovala na pohotovosť. Lekár ju upokojil, že ide o neškodné pilulky, ktoré nemajú vedľajšie účinky.

 

Pokiaľ by sa teda náhodou stalo, že by vám malé dieťa omylom zjedlo pol tuby homeopatického lieku s názvom GLONOINUM (nitroglicerín), nemusíte sa tým príliš vzrušovať, lebo mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. V najhoršom prípade u neho prebehne náznak ,,pokusu“ s liekom (Rýc, Cousset, 1995, s. 37).

 

Mnohí, ktorí sa stretli s liečbou osobne, majú práve opačné skúsenosti. Detská lekárka pani Emília Vlčková, bývalá homeopatka, ktorá liečila svoje štyri deti homeopatiou, vypozorovala na nich zmeny. Jedno dieťa malo čudesné sny s démonickými postavami, druhé malo nepokojný spánok s absenciou dychu, tretie trpelo nevysvetliteľnou agresivitou. Pomáhala im modlitba k Bohu (http://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/).

 

Na túto skutočnosť upozornil aj zástanca homeopatie MUDr. Taylor Kent (Napísal Homeopatická Materia medica, Repetorium homeopatické materie mediky). Podľa jeho slov homeopatiká pôsobia na vôľu a vedomie človeka.

 

 

Stanovisko odborných lekárskych spoločností

 

Stály výbor lekárov európskeho spoločenstva združujúci lekárske organizácie krajín EU zaraďuje homeopatiu medzi metódy, ktorých princípy nie sú vedecky doložené.

Homeopatia na Slovensku nie je akreditovanou liečbou.

V SR prešli v rokoch 1991 až 1993 homeopatické lieky registráciou         v skúšobnom ústave kontroly liečiv a sú bežne dostupné v lekárňach, napriek tomu, že nebola dokázaná ich účinnosť.

Mechanizmus účinku je zatiaľ neobjasnený.

Homeopatia sa môže na Slovensku vykonávať len ako liečiteľstvo.

Ak by lekár zanedbal liečbu podľa lekárskeho vedeckého odporúčania      a naordinoval by homeopatickú liečbu, môže byť za to stíhaný.

Homeopatia nie je medicínsky odbor, a preto sa na lekárskych fórach       o nej ani nediskutuje!

 

 

Moja skúsenosť

 

Je  neprenosná a súvisí s homeopatiou a mojím  ochorením – so psoriázou.

 

Keď som študovala homeopatiu, bola som touto liečbou veľmi nadšená. Učila nás lekárka ORL (ušno-nosno-krčná), ktorá bola predsedníčkou homeopatie pre celý stredoslovenský kraj.

Náš vzťah bol pekný, dokonca ma brávala, aby som obsluhovala na stretnutiach homeopatov. Sľúbila mi, že po skončení SZŠ ma zamestná vo svojej súkromnej homeopatickej ambulancii. Tešila som sa, že budem mať pracovné miesto.

V tom čase som trpela chronickým kožným ochorením – psoriázou. Jej prejavy boli po celom mojom tele – vo vlasoch, na tvári, na hrudi, na rukách aj na nohách. Pokožka ma neznesiteľne svrbela a stále sa tvorili nové a nové šupiny. Pani doktorka mi stanovila liečbu a po užívaní sa môj zdravotný stav zhoršil a potom sa začal pozvoľna zlepšovať. Čo je pri liečbe potrebné.

Niektorí ľudia ma upozornili, že táto liečba nie je čisto prírodná, ako sa udáva, a že nie je vhodná ani pre veriaceho človeka. To ma rozrušilo a rozhodla som sa, že to dôkladne preskúmam. Odpoveď som okrem iného hľadala aj v Biblii – Božom slove, kde apoštol Ján zaznamenáva:

 

,,Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Po tomto znajte Ducha Božieho. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz na svete… (Roháček, 1951, s. 333 – 1. kniha Jánova 4. kapitola, verše 1 – 3).

 

Napriek tomu, že homeopatia zdanlivo veľmi účinkuje, pochopila som, že za ňou stoja nebezpečné nadprirodzené sily. Pri dynamizácii – pretrepávaní sa zosilňuje účinok lieku, čo sa prevádza v šamanizme, čo je čarodejníctvo!!!

 

 

Biblia – Božie slovo nás pred ním vystríha:

          „Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. Nenájde sa u teba niekto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tvári…“ (Roháček, 1951, s. 263 – 5. kniha Mojžišova 18. kapitola, verše 9 – 12).

 

Po tomto poznaní som sa rozhodla, že skončím s liečbou a prestanem sa      o homeopatiu zaujímať. Keď som s tým prišla za pani doktorkou, aj ona potvrdila, že homeopatia je biela mágia. Neskôr som sa dozvedela, že samotný predmet homeopatia v škole už nevyučujú.

Napriek tomu, že som bola stále obsypaná psoriázou, rozhodla som sa hľadať iný bezpečný spôsob liečby. Zmenila som stravu, vzdala som sa konzumácie kávy, alkoholu, mäsitých pokrmov. Svoj zdravotný stav som vložila do Božích rúk. Ochorenie ustúpilo, dnes mám len minimálne prejavy, čomu sa teším a ďakujem.

 

Máme iné bezpečné prírodné spôsoby liečby, ako sú: balneoterapia,

klimatická liečba,

vodoliečba,

elektroliečba,

                                                                                                liečba stravou,

pohybová liečba,

masáže,

fytoterapia a iné.

 

V rámci rekapitulácie si odpovedzme na úvodné otázky:

 

 • Liečba nie je vedecky podložená z viacerých dôvodov a jedným z nich je aj ten, že ponímanie duchovného pôvodu každej nemoci je dnes úplne vylúčené.

 

 • Liečba má občas účinok, aj keď na to neexistuje vedecké vysvetlenie. Filozofia spĺňa kritérium šamanstva a čarov. (Sám zakladateľ tvrdil, že liek bude účinkovať, ak sa k nemu len privonia).

 

 • Ako udávajú odborníci, homeopatia pôsobí na vôľu a vedomie človeka. Opisujú sa negatívne účinky liečiv na deti…

 

 • Nepôsobí tu len placebo efekt, ktorý funguje na základe viery, lebo homeopatiou sa ,,úspešne“ liečia  zvieratá,  novorodenci, pacienti v kóme.

Prejav  magického  pôsobenia  nezávisí  od  toho,  či  pacient  alebo  jeho

príbuzný verí.

 

 • Patrí k okultistickému náboženstvu.

 

 • Nezhoduje sa s kresťanskou vierou.

 

 

Sami si môžete spraviť vlastný názor.

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra:

 

CHAPPEL, P. 1994. Homeopatická samoléčba. Praha: Alternativa, 1995. 221 s. ISBN 80-85993-04-X.

 

TÉTAU, M. 2003. Cílená Materia Medica Homeopathica. Praha: Homo Sapiens, 2003. 271 s. ISBN 80-902872-1-2.

 

RÝC, M. COUSSET, F. 1995. Homeopatie pro každý den. Praha: Emiment, 1995. 145 s. ISBN 80-85876-05-1.

 

HEIDE, M. 1982. Blúdne cesty ku zdraviu. Ostrava: Jupos, 1982. 252 s. ISBN                    80-85832-01-1.

 

ERDÉLYI, J. 2007. Otváranie dverí ale komu? Bratislava: MSEJK, 2015. 214 s. ISBN 978-80-8158-019-2.

 

ROHÁČEK, J. 1951. Svätá Biblia. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2009. 361 s. ISBN 978-80-85486-53-7.

 

( http://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/)