ADRA: Zbierka na podporu pomoci utečencom


ADRA Slovensko vyhlasuje zbierku na podporu pomoci utečencom. Prispieť môžete na číslo účtu 4975241312/0200 (IBAN:SK4802000000004975241312), variabilný symbol: 11601152 v poznáme uveďte skratku „REF“. Vyzbierané prostriedky budú použité v spolupráci s ADROU Srbsko na pomoc utečencom prechádzajúcim Srbskom. ADRA Slovensko v súčastnosti nezbiera materiálnu pomoc.