Veľký príbeh Biblie


Na Bibliu sa často pozeráme ako na knihu rozdrobenú a dokonca protirečiacu si. Prinášamé veľký príbeh Biblie od stvorenia až po novú zem, ktorý poukáže na jednotu tejto knihy a nielen to. Povieme si, prečo bol stvorený človek, ako sa na tejto zemi objavilo zlo a v ktorej časti príbehu sa dnes nachádzame.

Kde: 

Cirkev adventistov siedmeho dňa zbor Považská Bystrica

Centrum 28/33

017 01  Považská Bystrica

Kontakt: Pavel Moudry, B.A.

Tel: 0907 630 349