Bohoslužby


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb: Budova SOV – bývalá kinosála Námestie slobody 1401, 1.poschodie, Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb na tretí štvrťrok 2017 (Júl – September).

Júl P. Bystrica Púchov
1 S. Bielik P. Bystrica
8 Trenčín YFJ – začiatok Trenčín YFJ – začiatok
15 YFJ P. Moudrý
22 YFJ P. Moudrý
29 Trenčín – YFJ – záver Trenčín YFJ – záver
August P. Bystrica Púchov
5 P. Moudrý videozáznam
12 videozáznam T. Činčuriaková
19 V. Omasta R. Špalek
26 S. Strelec P. Moudrý
September P. Bystrica Púchov
2 P. Moudrý A. Turzová
9 D. Rezák P. Moudrý
16 P. Moudrý T. Činčuriaková
23 P. Moudrý  R. Špalek – VP
30  D. Komora – VP P. Moudrý

Rozpis bohoslužieb na štvrtý štvrťrok 2017 (Oktéber – December).

Október P. Bystrica Púchov
7 D. Rezák M. Hreňo
14 M. Hreňo P. Moudrý
21 I. Bielik M. Dobrevová
28 P. Moudrý R. Špalek
November P. Bystrica Púchov
4 J. Greš A. Turzová
11 P. Moudrý P. Špalková
18 F. Kolesár PB
25 M. Homišin P. Moudrý
December P. Bystrica Púchov
2 P. Moudrý VP – D. Komora
9 D. Marföldi P. Moudrý
16 VP – D. Komora (káže P. Moudrý) M. Šulíková
23 P. Moudrý B. Kern
30 V. Omasta P. Moudrý

Sobotná škola

Trieda pri okne Trieda pri pódiu Mládež  Deti
Júl      
1.7. PB PB PB
8.7. YFJ Trenčín YFJ Trenčín YFJ Trenčín
15.7. D.Šulík M.Markulič M.Šulíková
22.7. P.Kostelanský D.Šulík M.Šulíková
29.7. YFJ Trenčín YFJ Trenčín YFJ Trenčín
August
5.8. M.Markulič P.Kostelanský M.Šulíková
12.8. D.Šulík M.Markulič M.Šulíková
19.8. P.Kostelanský D.Šulík M.Šulíková
26.8. D.Šulík P.Kostelanský M.Šulíková
September
2.9. M.Markulič D.Šulík M.Šulíková
9.9. P.Kostelanský M.Markulič M.Šulíková
16-Sep D.Šulík P.Kostelanský M.Šulíková
23.9. M.Markulič D.Šulík M.Šulíková
30.9. P.Kostelanský M.Markulič M.Šulíková

mapa