Bohoslužby/Sobotná škola


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb:  1.mája 878/24, 020 01 Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:20 – 12:20 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb (Január – Marec) Q1 2020

Január P. Bystrica Púchov Poznámka
4 P. Moudrý R. Špalek
11 I. Bielik P. Moudrý
18 P. Moudrý S. Strelec
25 B. Soós P. Moudrý
Február P. Bystrica Púchov Poznámka
1 D. Mudraninec P. Moudrý
8 P. Moudrý D. Komora
15 V. Omasta M. Homišin
22 D. Komora P. Moudrý
29 O. Svoboda A. Turzová
Marec P. Bystrica Púchov Poznámka
7 P. Moudrý F. Kolesár
14 P. Moudrý M. Šulíková
21 VP – D. Komora P. Moudrý
28 D. Rezák VP – P. Moudrý

Sobotná škola Q1 2020

Trieda pri vchode Trieda pri pódiu Mládež  Deti
JANUÁR
4 Ondrej Daniel Peťo Slávka
11 Monika Daniel Marcelka Slávka
18 Marcelka Daniel Peťo Slávka
25 Rasťo Daniel Lucia Slávka
FEBRUÁR
1 Rasťo Daniel Peťo Slávka
8 Rasťo Monika Daniel Slávka
15 Marcelka Daniel Monika Slávka
22 Paulína Daniel Peťo Slávka
29
MAREC
7 Paulína Rasťo Monika Slávka
14 Monika Daniel Peťo Slávka
21 Daniel Rasťo Lucia Slávka
28 Ondrej Daniel Peťo Slávka


Mapa