Bohoslužby/Sobotná škola


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb: Budova SOV – bývalá kinosála Námestie slobody 1401, 1.poschodie, Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb na štvrtý štvrťrok 2017 (Október – December).

Október P. Bystrica Púchov
7 D. Rezák M. Hreňo
14 M. Hreňo P. Moudrý
21 I. Bielik M. Dobrevová
28 P. Moudrý R. Špalek
November P. Bystrica Púchov
4 J. Greš A. Turzová
11 P. Moudrý P. Špalková
18 F. Kolesár PB
25 M. Homišin P. Moudrý
December P. Bystrica Púchov
2 P. Moudrý VP – D. Komora
9 D. Marföldi P. Moudrý
16 VP – D. Komora (káže P. Moudrý) M. Šulíková
23 P. Moudrý B. Kern
30 V. Omasta P. Moudrý

Sobotná škola

Trieda pri okne Trieda pri pódiu Mládež  Deti
Október
7.10. D.Šulík P.Kostelanský H.markuličová L.Palčeková
14.10. P.Moudrý D.Šulík H.Markuličová L.Palčeková
21.10. P.Kostelanský M.Markulič A.Turzová L.Palčeková
28.10. M.Markulič D.Šulík R.Špalek L.Palčeková
November
4.11. D.Šulík P.Kostelanský L.Palčeková
11.11. P.Kostelanský M.Markulič L.Palčeková
18.11. PB 70 výročie PB 70 výročie PB 70 výročie PB 70 výročie
25.11. M.Markulič P.Moudrý L.Palčeková
December

mapa