Bohoslužby/Sobotná škola


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb:  1.mája 878/24, 020 01 Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb  (Apríl – Jún) Q2 2019.

Apríl P. Bystrica Púchov
6 P. Moudrý R. Špalek
13 R. Rezáková P. Moudrý
20 I. Bielik P. Moudrý
27 P. Moudrý M. Šulíková
Máj P. Bystrica Púchov
4 P. Moudrý A. Turzová
11 V. Omasta P. Moudrý
18 P. Moudrý P. Kostelanský
25 D. Rezák P. Moudrý
Jún P. Bystrica Púchov
1 S. Strelec P. Moudrý
8 Brno – konferencia Brno – konferencia
15 F. Kolesár P. Moudrý
22 VP – D. Komora (P. Moudrý) R. Špalek
29 P. Moudrý VP – D. Komora


Sobotná škola Q2 2019

Trieda pri vchode Trieda pri pódiu Mládež  Deti
APRÍL
6 Marcelka Daniel Rasťo Helenka
13 Lucia Pavel Rasťo Paťa
20 Andrejka Daniel Peter Marcelka
27 Alenka Daniel Rasťo Helenka
MÁJ
4 Lucia Daniel Rasťo Andrejka
11 Alenka Pavel Rasťo Monika
18 Monika Daniel Peter Marcelka
25 Andrejka Daniel Rasťo Helenka
JÚN
1 Monika Daniel Rasťo Marcelka
8 Konferencia Brno Konferencia Brno Konferencia Brno Konferencia Brno
15 Alenka Daniel Peter Andrejka
22 Marcelka Daniel Rasťo Monika
29 Ondrej Daniel Peter Helenka