Bohoslužby


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb: Budova SOV – bývalá kinosála Námestie slobody 1401, 1.poschodie, Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb na druhý štvrťrok 2017 (Apríl – Máj).

Apríl Trenčín Púchov P. Bystrica
1 J. Kučera A. Činčuriaková J. Turóci
8 J. Dymáček D. Rezák J. Kučera
15 V. Juriš A. Turzová S. Slamka
22 B. Kern ml. P. Špalková S. Strelec
29 K. Novak J. Kučera S. Bielik
Máj Trenčín Púchov P. Bystrica
6 H. Haubeil A. Činčuriaková K. Novak
13 Ľ. Činčala J. Kučera I. Bielik
20 J. Kučera M. Šulíková V. Omasta
27 J. Turóci R. Špalek J. Kučera
Jún Trenčín Púchov P. Bystrica
3 J. Kučera – VP M. Hreňo F. Kolesár
10 P. Činčala J. Kučera – VP videozáznam
17 M. Jurečko V. Juriš J. Kučera – VP
24 J. Turóci R. Špalek D. Rezák

Sobotná škola

Trieda pri okne Trieda pri pódiu Mládež  Deti
Apríl
1.4. D.Šulík M.Markulič P.Kostelanský
8.4. R.Špalek D.Šulík P.Kostelanský
15.4. D.Šulík M.Markulič P.Kostelanský
22.4. M.Markulič R.Špalek P.Kostelanský
29.4. D.Šulík M.Markulič P.Kostelanský
Máj
6.5. M.Markulič D.Šulík P.Kostelanský
13.5. R.Špalek M.Markulič P.Kostelanský
20.5. M.Markulič D.Šulík P.Kostelanský
27.5. D.Šulík R.Špalek P.Kostelanský
Jún
3.6. R.Špalek D.Šulík P.Kostelanský
10.6. M.Markulič R.Špalek P.Kostelanský
17.6. D.Šulík M.Markulič P.Kostelanský
24.6. M.Markulič D.Šulík P.Kostelanský

mapa