Bohoslužby/Sobotná škola


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb:  1.mája 878/24, 020 01 Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:45 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:20 – 12:20 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb  (Júl – September) Q3 2019.

Júl P. Bystrica Púchov Poznámka
6 S. Bielik P. Moudrý
13 P. Moudrý M. Šulíková
20 V. Omasta P. Moudrý
27 P. Moudrý A. Turzová
August P. Bystrica Púchov Poznámka
3 D. Mudraninec P. Kostelanský TDO – Drienica
10 S. Strelec P. Moudrý
17 P. Moudrý S. Strelec
24 I. Bielik P. Moudrý
31 P. Moudrý A. Turzová
September P. Bystrica Púchov Poznámka
7 P. Matejov J. Kopilec
14 P. Moudrý R. Špalek
21 D. Rezák VP – D. Komora PU – káže P. Moudrý
28 VP – D. Komora P. Moudrý


Sobotná škola Q3 2019

Trieda pri vchode Trieda pri pódiu Mládež  Deti
JÚL
6 Daniel Rasťo Peto Marcelka
13 Lucia Daniel Monika Marcelka
20 Ondrej Pavel Daniel Marcelka
27 Alenka Daniel Peto Marcelka
AUGUST
3 Lucia Daniel Andrejka Marcelka
10 Rasťo Pavel Daniel Marcelka
17 Daniel Monika Rasťo Marcelka
24 Andrejka Daniel Monika Marcelka
31 Lucia Daniel Peto Marcelka
SEPTEMBER
7 Daniel Rasťo Monika Marcelka
14 Monika Daniel Peto Marcelka
21 Alenka Pavel Daniel Marcelka
28 Ondrej Daniel Peto Marcelka


Mapa