Bohoslužby/Sobotná škola


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb:  1.mája 878/24, 020 01 Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb  (Január – Marec) Q1 2019.

Január P. Bystrica Púchov
5 P. Moudrý R. Špalek
12 S. Bielik P. Moudrý
19 P. Moudrý M. Hreňo
26 P. Moudrý B. Kern
Február P. Bystrica Púchov
2 P. Moudrý M. Šulíková
9 F. Kolesár J. Novota
16 P. Moudrý A. Turzová
23 P. Moudrý M. Pavlík
Marec P. Bystrica Púchov
2 P. Moudrý D. Marföldi
9 VP – D. Komora J. Novota
16 P. Omasta P. Moudrý
23 I. Bielik P. Kostelanský
30 F. Kolesár VP – D. Komora, káže P. Moudrý


Sobotná škola Q1 2019

Trieda pri vchode Trieda pri pódiu Mládež  Deti
JANUÁR
5 Daniel Peter Rasťo Paťka
12 Milan Pavel Rasťo Helenka
19 Andrejka Daniel Monika Paťka
26 Andrejka Peter Rasťo Daniel
FEBRUÁR
2 Monika Daniel Rasťo Paťka
9 Monika Peter Rasťo Marcelka
16 Alenka Milan Monika Paťka
23 Peter Marcelka Rasťo Monika
MAREC
2 Monika Peter Rasťo Paťka
9 Daniel Andrejka Marcelka Helenka
16 Andrejka Pavel Monika Paťka
23 ??? Marcelka Rasťo Andrejka
30 ??? Daniel Rasťo Paťka