Bohoslužby/Sobotná škola


open-book-128-small

Miesto Bohoslužieb:  1.mája 878/24, 020 01 Púchov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 11:00 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30 – bohoslužba

Rozpis bohoslužieb  (Október – December) 2018.

Október Kazateľ
6 B. Kern
13 P. Moudrý
20 M. Šulíková
27 B. Soós
November Kazateľ
3 P. Moudrý
10 S. Ondrušek
17 P. Moudrý
24 A. Turzová
December Kazateľ
1 P. Moudrý
8 VP – D. Komora
15 P. Moudrý
22 R. Špalek
29 P. Moudrý

Sobotná škola 4Q 2018

Trieda pri vchode Trieda pri pódiu Mládež  Deti
OKTÓBER
6 Daniel Peter Marcelka Paťka/?
13 Milan Rasťo Helenka Paťka/?
20 Peter Andrejka Monika Paťka/?
27 Daniel Milan Helenka Paťka/?
NOVEMBER
3 Daniel Rasťo Marcelka Paťka/?
10 Ondrej Peter Andrejka Paťka/?
17 Alenka Milan Monika Paťka/?
24 Milan Monika Helenka Paťka/?
DECEMBER
1 Daniel Peter Marcelka Paťka/?
8 Rasťo Boženka Andrejka Paťka/?
15 Andrejka Daniel Monika Paťka/?
22 Peter Marcelka Helenka Paťka/?
29 Milan Rasťo Marcelka Paťka/?