Aby nám bolo doma dobre


Prednášky

Kde: Dom Kultúry, Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01

Dátum a čas Miesto Téma
5.11 2015 o 18:00 Učebňa č.1 Mám ťa rád, mám ťa rada, ale ako to mám dokázať?
6.11.2015 o 18:00 Učebňa č.1 Aby láska nebolela – láska bolí
7.11.2015 o 15:00 Učebňa č.1 Znova a inak

Kontakty: J.Kučera 0905 741 426 a A. Turzová 0907 744 289

pozvanka_mikulkova_nov2015