Nezaradené


ZALOŽENIE ZBORU V PÚCHOVE

Slávnostné založenie zboru Cirkvi Adventistov siedmeho dňa v Púchove sa uskutoční v sobotu 14.1.2012.   Kedy: začíname o 9:30h   Kde: Matador, Business centre, Streženická cesta 1697/45             Púchov                   http://www.mbc-pu.eu/index.php/home/mapa